Charcik włoski wzorzec FCI – zmiany

zmiany we wzorcu

Od 1 stycznia 2016 będzie obowiązywał nowy wzorzec rasy. Jedną z najważniejszych zmian jest nazwa rasy, która do tej pory w języku angielskim brzmiała: italian greyhound. Od Nowego Roku będzie to: italian sighthound.

Kolejną istotną zmianą jest dodany na końcu wzorca zapis: Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation should be used for breeding„, co oznacza, że „Tylko fizycznie i klinicznie zdrowe psy o typowej dla rasy budowie powinny być wykorzystywane w hodowli”, co  jest sprawą dość oczywistą, niestety na ten moment nic nie wnoszącą w praktyce. Dodano również zapis o wysklepionych lędźwiach i solidnych kolanach. Zniknął również przedostatni punkt wymieniający wady wykluczające z hodowli (tyłozgryz, wnętrostwo).

Źródło: FCI